Kate Lonergan

Doktorand vid Institutionen för freds- och konfliktforskning

E-post:
kate.lonergan[AT-tecken]pcr.uu.se
Telefon:
018-471 6922
Besöksadress:
Gamla Torget 3, 1tr
753 20 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Doktorand vid Historiska institutionen, Hugo Valentin-centrum

E-post:
kate.lonergan[AT-tecken]valentin.uu.se
Telefon:
018-471 7435
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3D, 1 tr
Postadress:
Box 521
751 20 Uppsala

Nyckelord: peacebuilding genocide studies truth telling and reconciliation customary justice and reconciliation reconciliation atrocity prevention

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Kate Lonergan is a PhD Candidate with the Hugo Valentin Centre and the Department of Peace and Conflict Research at Uppsala University. Her research focuses on reconciliation and peacebuilding after mass violence and atrocities. Kate has a Master’s degree from the Department of Peace and Conflict Research at Uppsala University, where she was a Rotary Peace Fellow, and a Bachelor’s Degree from George Washington University’s Elliott School of International Affairs. Kate has previously worked with the United States Institute of Peace on reconciliation and atrocity prevention, with the World Bank on justice and development issues, and conducted research on community reintegration of ex-combatants in northern Uganda. She has also worked with community conflict resolution and restorative justice initiatives in the Washington, DC area.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kate Lonergan
Senast uppdaterad: 2021-03-09