Åsa Grauman

Forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

E-post:
asa.grauman[AT-tecken]crb.uu.se
Besöksadress:
BMC, Box 564, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Nyckelord: cancer prevention risk perception health promotion public health and development cardiovascular diseases preference studies health examinations risk communication risk

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Åsa Grauman
Senast uppdaterad: 2021-03-09