Martin Hellkvist

Doktorand vid Institutionen för elektroteknik, Signaler och system

E-post:
martin.hellkvist[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7389
Mobiltelefon:
070-7784469
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Please check out my personal page on hellkvist.github.io for more info about me and my publications.

I'm a PhD student at the Div. of Signals and Systems, Dept. of Electrical Engineering at Uppsala University. I received my Master of Science degree in Electrical Engineering from Uppsala University in 2018. My main research interests are signal processing and machine learning with overparameterized models, and my latest publications include topics such as distributed learning and double descent.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09