Therese Hellman

Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin

E-post:
therese.hellman[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 9743072-4500743
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 60
752 37 UPPSALA
Postadress:
Arbets- & miljömedicin, Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Arbetsterapi

E-post:
therese.hellman[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, MTC-huset
751 85 Uppsala

Kort presentation

Universitetslektor i arbetsterapi vid institutionen för neurovetenskap. Tjänsten är förenad med klinisk tjänstgöring vid Akademiska sjukhuset.

Fokus i min forskning är arbetshälsa ur ett hälsofrämjande såväl som rehabiliterande perspektiv. När det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet är jag särskilt intresserad av medarbetardelaktighet samt vilka mekanismer som krävs för att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska bli långsiktigt varaktigt i en organisation. Inom forskningen rörande arbetslivsinriktad rehabilitering är arbetssätt som främjar arbetsåtergång, specifikt gällande samverkan mellan rehabilitering, patient och arbetsgivare, mitt största intresseområde.

Jag arbetar för närvarande med flera olika forskningsprojekt:

- Arbetsgivarinvolvering för att främja återgång till arbete för personer med långvarig smärta inom specialistrehabilitering.

- Arbetsgivarinvolvering för att främja arbetsåtergång för personer med mild till måttlig psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta som söker vård i primärvård.

- Metodik för att främja medarbetardelaktighet i det systematiska arbetsmiljöarbetet (riskbedömning) inom handelsbranschen.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Therese Hellman
Senast uppdaterad: 2021-03-09