Frauke Augstein

Gästadjunkt vid Institutionen för organismbiologi, Fysiologisk botanik

E-post:
frauke.augstein[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Almas Allé 5
756 51 Uppsala
Postadress:
Uppsala Biocenter
Ulls gränd 1
75651 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Frauke Augstein
Senast uppdaterad: 2021-03-09