Tyran Günther

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
tyran.gunther[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Gästforskare vid Institutionen för kemi - BMC, Organisk kemi; Emanuelsson grupp

Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 576
75123 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09