Andreas Theiler

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
andreas.theiler[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Nyckelord: superconductivity odd-frequency

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Andreas Theiler
Senast uppdaterad: 2021-03-09