Chao Xu

Biträdande universitetslektor , docent vid Institutionen för materialvetenskap, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
chao.xu[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3230
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Our research is dedicated to synthesizing, engineering, and applying functional porous materials. Our primary focus lies in the development of biopolymer-based hybrid porous materials, employing an interdisciplinary approach that merges material science with sustainable chemistry. We aim to contribute to the advancement of porous materials, sustainable materials, and their applications in energy and environment.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09