Anna Hallberg

Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
anna.hallberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6570
Mobiltelefon:
073-4697611
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Forskningsassistent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

Mobiltelefon:
073-4697611
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning med intresse för offentlig förvaltning och styrning av hälso- och sjukvård.

https://www.pubcare.uu.se/forskning/hsf/var-forskning/politiska--administrativa-och-medicinska-beslutsprocesser/statens-styrning-av-halso--och-sjukvarden/

Mitt avhandlingsprojekt syftar till att undersöka de olika styrformer som används av staten i förhållande till hälso- och sjukvården. Ett särskilt fokus är styrning i en decentraliserad kontext som det svenska hälso- och sjukvårdssystemet utgör, vilket har varit en förbisedd del i tidigare forskning, men som har aktualiserats av hanteringen av COVID-19-pandemin. Förutom att undersöka den styrning genom koordinering som varit aktuell i fallet med testningen för COVID-19 så kommer överenskommelserna mellan regeringen och SKR och utvecklingen av denna styrform över tid att studeras inom ramen för projektet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Hallberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09