Ylva Lindberg

Forskningsassistent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
ylva.lindberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
073-4697466
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Folkhälsa, arbetsliv och rehabilitering

E-post:
ylva.lindberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6556
Mobiltelefon:
073-4697466
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Leg. sjuksköterska och masterexamen i folkhälsa. Arbetar som doktorand i gruppen Folkhälsa, arbetsliv och rehabilitering, inom projektet Psykisk ohälsa och sjukfrånvaro bland kvinnor i början av arbetslivet: Påverkbara risk- och skyddsfaktorer.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ylva Lindberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09