Rikard Engblom

Affilierad Forskare vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologi; Anknutna

E-post:
rikard.engblom[AT-tecken]etnologi.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Mitt avhandlingsprojekt analyserar den sociala, juridiska och vardagsmässiga utsatthet som präglar situationen för flyktingar som placerades i landsbygdskommunen Avesta under mitten av 2010-talet. Huvudfokuset ligger på väntan: på asylutredningar samt andra juridiska och byråkratiska processer; de osäkra och prekära villkor som präglar denna väntan; hur flyktingar handskas med väntan; samt vilka responser denna väntan ger upphov till på ett lokalt såväl som nationellt plan.

Nyckelord: vulnerability migration ethics temporality rural studies refugee reception humanitarian studies critical border studies critical security studies waiting

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Rikard Engblom
Senast uppdaterad: 2021-03-09