Olivia Tolan

Patentingenjör vid Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

E-post:
olivia.tolan[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7296
Mobiltelefon:
070-1679896
Besöksadress:
Innovation Hub Uppsala
Dag Hammarskjölds väg 38
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Kort presentation

UU Innovation stöttar studenter och forskare som vill utveckla sina idéer eller omsätta sina forskningsresultat till samhällsnytta. Vårt stöd är kostnadsfritt, konfidentiellt och vi tar inget ägande.

Som IP-rådgivare på UU Innovation drar jag nytta av min erfarenhet från industri och byråer i USA, Storbritannien och Schweiz såväl som Sverige för att stötta forskare och studenter med immaterialrättsliga frågor.

Besök gärna vår hemsida och följ oss på sociala medier!

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Olivia Tolan
Senast uppdaterad: 2021-03-09