Marc Landeman

Universitetslektor i civilrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
marc.landeman[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7998
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Föreståndare vid Institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF)

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1, plan 3
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jur. dr och universitetslektor i civilrätt, särskilt fastighetsrätt

Föreståndare Institutet för Fastighetsrättslig Forskning (IFF)

Avhandling: Markåtkomstersättning

Jag undervisar och forskar brett inom fastighetsrätten. Min forskning rör bl.a. ersättningsfrågor och intresseavvägningar vid förändrad markanvändning.

Min undervisning och forskning berör bl.a.:
Anläggningslagen
Expropriationslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
Ledningsrättslagen
Miljöbalken
Plan- och bygglagen
Väglagen

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marc Landeman
Senast uppdaterad: 2021-03-09