Marc Landeman

Universitetslektor i civilrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
marc.landeman[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7998
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Föreståndare vid Institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF)

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1, plan 3
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jur. dr och universitetslektor i civilrätt, särskilt fastighetsrätt

Föreståndare vid Institutet för Fastighetsrättslig Forskning (IFF)

Föreståndare för Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning

Avhandling: Markåtkomstersättning

Min undervisning och forskning berör bl.a.:
Anläggningslagen
Expropriationslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
Ledningsrättslagen
Miljöbalken
Plan- och bygglagen
Väglagen

Jag undervisar och forskar brett inom fastighetsrätten. Min forskning rör bl.a. ersättningsfrågor och intresseavvägningar vid förändrad markanvändning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marc Landeman
Senast uppdaterad: 2021-03-09