Marc Landeman

Universitetslektor i civilrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
marc.landeman[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7998
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jur. dr

Avhandling: Markåtkomstersättning

Jag forskar inom området speciell fastighetsrätt. Forskningen är inriktad mot frågor som rör förändrad markanvändning, främst markåtkomst och ersättning samt intresseavvägningar vid lokaliserings- och lämplighetsprövningar. Centrala lagstiftning för min forskning är bl.a. expropriationslagen, fastighetsbildnings, plan- och bygglagen, anläggningslagen, minerallagstiftning och annan lagstiftning som rör infrastruktur.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marc Landeman
Senast uppdaterad: 2021-03-09