Anders Israelsson

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Analys och partiella differentialekvationer

E-post:
anders.israelsson[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3292
Besöksadress:
Rum ÅNG 14205 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anders Israelsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09