Anna-Lena Klerks

Administrativ chef vid Institutionen för ekologi och genetik

E-post:
anna-lena.klerks[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2700
Mobiltelefon:
070-1679326
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09