Leslie Solorzano

1:e Forskningsing vid Institutionen för informationsteknologi, Vi3; Bildanalys

E-post:
leslie.solorzano[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Personal sida: lesliemachine.se/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Leslie Solorzano
Senast uppdaterad: 2021-03-09