Anna Blasi Romero

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
anna.blasi[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7329
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Gästdoktorand vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Forskning; Farmakognosi

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
75124 Uppsala
Postadress:
Box 591
75124 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09