Pascal Milesi

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

E-post:
pascal.milesi[AT-tecken]scilifelab.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Pascal Milesi
Senast uppdaterad: 2021-03-09