Johan Engstrand

Doktorand vid Institutionen för elektroteknik, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
johan.engstrand[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3031
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
75237 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i gruppen för mikrovågor inom medicinteknik, handledd av Robin Augustine (huvudhandledare), Mauricio Perez (bitr. handledare), Thiemo Voigt (bitr. handledare) and Paul Meaney (bitr. handledare).

Mina forskningsintressen kretsar främst kring intrakroppskommunikation (särskilt genom fettvävnad) och trådlösa kroppsnätverk (eng: WBAN). Jag är delaktig i projektet B-CRATOS där målet är att tillämpa tidigare nämnda teknologier på exempelvis neuroprostetik och hjärna-dator-gränssnitt.

Nyckelord: wireless communications linux modeling and simulation bionics fat-ibc electromagnetism wban microcontroller programming software-defined radio finite element method

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johan Engstrand
Senast uppdaterad: 2021-03-09