Lise Eriksson

Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

E-post:
lise.eriksson[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Lise Eriksson forskar om reproduktion, sociala normer och värderingar. Hon är forskare i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet MigraMed (VR, Forte) som analyserar värdekonflikter i vården gällande reproduktion, migration och sociala normer.

Akademiska meriter: Docent i religionssociologi, Uppsala universitet (2018); Politices doktor, sociologi, Åbo Akademi (2012).

Forskningsområden:
Assisterad befruktning, surrogatmoderskap, hälsa, familj, reproduktion, migration, religion.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Associate Professor/Docent Lise Eriksson is a researcher at the Department of Women’s and Children’s Health; International Maternal and Child Health (IMCH), Uppsala University. The MigraMed research programme (VR, Forte) analyses value conflicts in healthcare regarding reproduction, migration and social norms. The project aims to improve clinical encounters with patients with a migrant background, and to find solutions on how to deal with the sensitive values related to reproductive rights.

Eriksson is also affiliated Faculty at Department of Sociology, Uppsala University, where she was Senior Lecturer in Sociology 2018-2020. She is member of the Welfare Research Group. Before joining the Department of Sociology, she was a postdoctoral researcher in Sociology at Åbo Akademi University, Finland. She was a visiting researcher at The Centre for Multidisciplinary Research on Religion and Society (CRS) at Uppsala University 2016-2018, and member of the centre of excellence The Impact of Religion: Challences for Society, Law and Democracy. Her research interests include assisted reproductive technologies, surrogacy, migration, social norms, family and kinship studies, gender, health and religion.

Eriksson’s postdoctoral research on surrogacy in the Nordic countries was funded by the Academy of Finland, the Ella and Georg Ehrnrooth Foundation and Jubileumsfonden vid Åbo Akademi (2014–2019). The comparative NORSUR project studied political debates on surrogacy and reproductive technologies in Finland and Norway. The project also included interviews with Finnish surrogate mothers and intended parents. Eriksson obtained a PhD at Åbo Akademi University in 2012. The dissertation analyses debates on assisted reproduction in the Parliament of Finland. During the academic year 2013–2014 she was a postdoctoral fellow at the Department of Interdisciplinary Studies of Culture at NTNU, Trondheim, Norway, where she participated in the research group Biopolitics and Biotechnology.

See list of publications in the attached CV.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lise Eriksson
Senast uppdaterad: 2021-03-09