Kristian Johansson van Baal

Tekniker vid Ångströmlaboratoriet

E-post:
kristian.johansson.vanbaal[AT-tecken]uu.se
Telefon:
073-4697873
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 524
751 20 Uppsala

Kort presentation

Tekniker

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kristian Johansson van Baal
Senast uppdaterad: 2021-03-09