Linus Söderquist

Doktorand vid Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

E-post:
linus.soderquist[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2865
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Lyssna på när jag berättar om min forskning i Naturmorgon i P1.

Kort sammanfattning

Hela avsnittet

Min profil på Research gate

Övrigt:

Intervjuer om den Ödeenska ängen:

UNT: https://www.unt.se/nyheter/uppsala/ang-till-minne-av-forskare-5373892.aspx

P4 Gävleborg: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=7268149

Instagram: the_gymnadenia_project

Mitt doktorandprojekt tittar på hur en populations genetiska mångfald, populationsstorlek, inavel, livskraft och lokala anpassning är sammankopplad. Jag arbetar med orkidén Brudsporre, Gymnadenia conopsea (L.). Den har historiskt sett varit rätt så vanlig över hela Eurasien, men har på senare tid, i och med en kraftigt förändrad markanvändning, minskat mycket, både sett till antal populationer och till populationsstorleken.

Jag är på somrarna på Öland och gör fältexperiment.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Linus Söderquist
Senast uppdaterad: 2021-03-09