Oscar Björk

Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
oscar.bjork[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2463
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Min forskning handlar om barns tidiga skolskrivande och i synnerhet det tidiga ämnesspecifika skrivandet i olika skolämnen. Jag intresserar mig för de språkliga resurser som barn använder för att konstruera text och använder analytiska redskap inspirerade av Systemisk-funktionell lingvistik. Jag undervisar framförallt om olika aspekter av tidig språk- och literacyutveckling på förskollärarprogrammet och på enheten för uppdragsutbildningen vid Uppsala universitet

Nyckelord: systemic functional linguistics critical discourse analysis disciplinary literacies emergent disciplinary literacies primary school writing

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Oscar Björk
Senast uppdaterad: 2021-03-09