Christopher Robin Samuelsson

Postdoktor vid Institutionen för fysik och astronomi, Fysikens didaktik

E-post:
christopher.robin.samuelsson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3544072-9999374
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Jag har en bakgrund som gymnasielärare i kemi och matematik (samt en kandidat och master inom tillämpad matematik) och var som student med och grundade lärarnas naturvetenskapliga förening (LärNat) vid Uppsala universitet. Innan dess studerade jag även vid institutionen för Freds- och konfliktforskning och var där med och grundade ICRG för att organisera kandidatstudenter vid institutionen. Grundtanken med LärNat (och även ICRG) var att föreningen (numera sektionsförening hos studentkåren) skulle fungera som en plattform för gemenskap och samarbeten mellan lärarstudenter inom de naturvetenskapliga ämnena (lärarstudenter studerandes på TekNat-fakulteten).¨

För tillfället forskar jag i fysikens didaktik. Min forskning har främst fokuserat på studenters resonemang (vilka intuitioner/exemplar studenter använder), kommunikation (vilka taltyper studenter använder) samt praktik (den utrustning studenterna använder sig utav) som är produktiv för aktivt och systematiskt engagemang i undersökande undervisning. Mina pågående studier undersöker hur AI kan användas som stöd i undervisning och lärande samt hur experter och studenter inom naturvetenskap förstår tid och rum.

Tidigare studentuppdrag:

Medgrundare och utbildningsansvarig för LärNat (Lärarnas Naturvetenskapliga förening)

Programrepresentant i programrådet för ämneslärarprogrammet

Studentrepresentant i NUN (Naturvetenskapliga utbildningsnämnden)

Doktorandrepresentant i TNDR (doktorandrådet på TekNat)

Doktorandrepresentant i doktorandrådet för institutionen för fysik och astronomi, UU

Doktorandrepresentant i Utbildningsberedningen vid TekNat, UU

Doktorandrepresentant (suppleant) i Doktorandnämnden vid UU

I övrigt har jag även jobbat med stipendier genom min position som ordförande för Uppsalas stipendiekonvent samt haft ett flerårigt engagemang (bibliotekarie, stipendiesekreterare och biträdande klubbmästare) vid en av Uppsalas studentnationer. Som arkivarie och ordförande för Uppsalas stipendiekonvent arbetade jag med digitalisering av respektive verksamhet.

Undervisning:

Under min doktorandtid har jag undervisat lärarprogrammen, kandidatprogrammet i kemi och tekniskt basår (se lista på kurser nedan) samt agerat handledare för grundlärarprogrammets och fysiklärarprogrammets projektarbeten. Jag har även undervisat och bedömt studenter i följande kurser:

  • Fysik för kemister
  • Matematik 3 och 4 på Tekniskt basår
  • Lärande och utveckling (ämneslärare)
  • Kemididaktik
  • Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet
  • VFU I och VFU II
  • Vetenskaplig teori och metod för ämneslärarprogrammet
  • Naturkunskap och didaktik
  • Forskningsetik för doktorander
  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik för F-3 och 4-6

För tillfället forskar jag i fysikens didaktik. Mitt licentiatprojekt var inriktad mot teknikbaserade undersökande aktiviteter (med stöd av värmekameror). Mitt doktorsavhandlingsprojekt handlade om vad som stödjer aktivt och systematiskt engagemang i undersökande undervisningsaktiviteter (med ett fokus på ingenjörs- och lärarutbildningarna). För tillfället undersöker jag hur man kan använda olika typer av AI som stöd inom högre utbildning och forskning.

Som doktorand var jag en del av forskarskolan i ämnesdidaktik vid Uppsala universitet (UpRiSE)

Jag deltar även i SHERN (Swedish Higher Education Research Network), FUUF (Föreningen för UndervisningsUtvecklande ämnesdidaktisk Forskning) och nätverket i AI för utbildning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Christopher Robin Samuelsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09