Robin Samuelsson

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Fysikens didaktik

E-post:
christopher.robin.samuelsson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3544072-9999374
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Jag har en bakgrund som gymnasielärare i kemi och matematik (samt en kandidat och master inom tillämpad matematik) och var som student med och grundade lärarnas naturvetenskapliga förening (LärNat) vid Uppsala universitet. Innan dess studerade jag även vid institutionen för Freds- och konfliktforskning och var där med och grundade ICRG för att organisera kandidatstudenter vid institutionen. Grundtanken med LärNat (och även ICRG) var att föreningen (numera sektionsförening hos studentkåren) skulle fungera som en plattform för gemenskap och samarbeten mellan lärarstudenter inom de naturvetenskapliga ämnena (lärarstudenter studerandes på TekNat-fakulteten). Mitt intresse för utbildningsfrågor inom lärarprogrammet, mer specifikt det som ges vid ämnesinstitutionerna som ämnesdidaktisk undervisning, samt ett tidigare arbete inom kemididaktik, motiverade mig att söka en doktorandtjänst inom ämnesdidaktik på TekNat.

För tillfället forskar jag i fysikens didaktik med inriktning mot termodynamikens didaktik (studenters förståelse av fasövergångar och kalorimetri). Min forskning har främst fokuserat på studenters resonemang (vilka intuitioner/exemplar studenter använder), kommunikation (vilka taltyper studenter använder) samt praktik (den utrustning studenterna använder sig utav) som är produktiv i laborationsundervisning som involverar fasövergångar och/eller kalorimetri. Flera av mina studier har berört studenters användande av värmekameror i laborationer inom fysik och kemi.

Tidigare studentuppdrag:

Grundare och utbildningsansvarig för LärNat

Programrepresentant i programrådet för ämneslärarprogrammet

Studentrepresentant i NUN (Naturvetenskapliga utbildningsnämnden)

Doktorandrepresentant i TNDR (doktorandrådet på TekNat)

Doktorandrepresentant i doktorandrådet för institutionen för fysik och astronomi, UU

Doktorandrepresentant i Utbildningsberedningen vid TekNat, UU

Doktorandrepresentant (suppleant) i Doktorandnämnden vid UU

I övrigt har jag även jobbat med stipendier genom min position som ordförande för Uppsalas stipendiekonvent samt haft ett flerårigt engagemang vid en av Uppsalas studentnationer.

Undervisning:

Under min doktorandtid har jag undervisat lärarprogrammen, kandidatprogrammet i kemi och tekniskt basår (se lista på kurser nedan) samt agerat handledare för grundlärarprogrammets projektarbeten.

  • Fysik för kemister
  • Matematik 3 och 4 på Tekniskt basår
  • Lärande och utveckling (ämneslärare)
  • Kemididaktik
  • Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet
  • VFU I och VFU II
  • Vetenskaplig teori och metod
  • Naturkunskap och didaktik

För tillfället forskar jag i fysikens didaktik med inriktning mot termodynamikens didaktik (studenters förståelse av fasövergångar och kalorimetri). Min forskning har främst fokuserat på studenters resonemang (vilka intuitioner/exemplar studenter använder), kommunikation (vilka taltyper studenter använder) samt praktik (den utrustning studenterna använder sig utav) som är produktiv i laborationsundervisning som involverar fasövergångar och/eller kalorimetri. Flera av mina studier har berört studenters användande av värmekameror i laborationer inom fysik och kemi.

Pågående studier utforskar om och hur värmekameror kan användas som stöd för att lära sig mer om värmerelaterade fenomen i laborativ praktik, samt hur studenters resonemang kring faser och fasövergångar kan förklaras genom kognitiva resurser såsom exemplar och fenomenologiska primitiver (p-prims).

Som forskare är jag även en del av forskarskolan i ämnesdidaktik vid Uppsala universitet (UpRiSE): https://www.utbildningsvetenskap.uu.se/forskarskola

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Robin Samuelsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09