Ylva Haraldsdotter

Kommunikatör vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
ylva.haraldsdotter[AT-tecken]nck.uu.se
Telefon:
018-611 9550
Mobiltelefon:
070-1679299
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kort presentation

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingår att arbeta med metodutveckling, information, utbildning, kunskapssammanställning och forskning samt att erbjuda våldsutsatta kvinnor stöd.

Jag arbetar på NCK som kommunikatör och webbredaktör för NCK:s kunskapsbank.

Nyckelord: infoglue skyddsombud kommunikatör extern webb redaktör nationellt centrum för kvinnofrid våld i nära relationer kunskapsbanken

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09