Nicole Ovesen

Forskare vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
nicole.ovesen[AT-tecken]nck.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Affilierad Forskare vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
nicole.ovesen[AT-tecken]gender.uu.se
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Nicole Ovesen
Senast uppdaterad: 2021-03-09