Alexandra Lebedeva

Universitetsadjunkt vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
alexandra.lebedeva[AT-tecken]nck.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Arvodist vid Teologiska institutionen, Övrigt verksamma

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Alexandra Lebedeva
Senast uppdaterad: 2021-03-09