Mats Höglund

Arkivarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för specialsamlingar; Kartor och bilder

E-post:
mats.hoglund[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 3980
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Kartarkivarie

Akademiska meriter: fil lic

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mats Höglund
Senast uppdaterad: 2021-03-09