Aravinda Berggreen Clausen

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell barnhälsa och nutrition

E-post:
aravinda.berggreen-clausen[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Mitt doktorandprojekt kommer att undersöka hur matrelaterade närmiljöer påverkar mat, hälsa och välbefinnande hos personer med eller med risk för kroniska sjukdomar som diabetes typ-2. Projektet utgör en kompletterande del till den forskningsstudie som genomförs inom ramen för SMART2D, ett EU-finansierat projekt som studerar typ 2-diabetes och människors möjlighet och förmåga till egenvård (http://ki.se/en/phs/smart2d).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09