Jorge Cayao

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
jorge.cayao[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research interests are mainly grounded in the field of condensed matter theory and they include:

  • Transport in mesoscopic systems
  • Topological matter: Majorana fermions in topological superconductors and topological insulators; Weyl and Dirac semimetals
  • Linear response theory in non interacting systems
  • Odd-frequency superconductivity
  • Light and non-Hermitian effects in superconductors
  • Solid state qubits

Full publication list in Google Scholar

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jorge Cayao
Senast uppdaterad: 2021-03-09