Jenny Meyer

Post doc. vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Barn- och ungdomspsykiatri

E-post:
jenny.meyer[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Leg. psykolog och doktor i medicinsk vetenskap.

Jag forskar och arbetar kliniskt inom barn- och ungdomspsykiatrin i region Uppsala. I juni 2022 disputerade jag med min avhandling ADHD in adolescence: Evaluation of a structured skills training group and associated predictors of functional impairment.

Jag är aktuell med ett forskningsprojekt där vi utvärderar hur ungdomar med ADHD upplever gruppbehandling i digitalt format.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jenny Meyer
Senast uppdaterad: 2021-03-09