Olga Sunneborn Gudnadottir

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
olga.sunneborn.gudnadottir[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i experimentell högenergifysik vid Uppsala universitet. Med i ATLAS-experimentet vid CERN där grundforskning om materiens minsta beståndsdelar bedrivs genom studier av högenergikollisioner av hadroner i LHC-acceleratorn. I min forskning letar jag efter spår av Mörka mesoner, partiklar som har föreslagits som en förklaring till Mörk materia. Jag studerar också hur maskininlärning kan användas för att öka potentialen för att upptäcka dessa spår av hittills okända partiklar.

Nyckelord: machine learning atlas partikelfysik maskininlärning dark matter högenergifysik mörk materia cern particle physics high energy physics dark mesons mörka mesoner

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Olga Sunneborn Gudnadottir
Senast uppdaterad: 2021-03-09