Bor Gregorcic

Universitetslektor Docent vid Institutionen för fysik och astronomi, Fysikens didaktik

E-post:
bor.gregorcic[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3592
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research interests revolve around the use of modern technology in physics education, physics students' interaction and communication, embodied cognition in physics learning, and physics teacher education. My teaching predominantly focuses on pre-service training of upper secondary-school physics teachers. I want my students to learn to think like scientists. To help them achieve this I make use of the Investigative Science learning Environment (ISLE) approach to structure my teaching.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Bor Gregorcic
Senast uppdaterad: 2021-03-09