Sara Utas Vestling

Studie- och karriärvägledare vid Avdelningen för gemensam service och administration, Enheten Campus Gotland

E-post:
sara.utasvestling[AT-tecken]uu.se
Telefon:
0498-108216
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sara Utas Vestling
Senast uppdaterad: 2021-03-09