Di Yuan

Professor i optimeringslära vid Institutionen för informationsteknologi, Datalogi

E-post:
di.yuan[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 4415
Besöksadress:
Rum ÅNG 105124 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning består av tillämpad optimering in kommunikationssystem. Mina nuvarande forskningsprojekt handlar huvudsakligen om nätverksoptimering av 4G och 5G mobila system, kapacitetsoptimering av trådlösa nät, och optimal design av optiska nät. Jag arbetar även med optimal schemaläggning med tillämpningar inom transport. Jag är medlem i optimeringsgruppen och jag är kontaktperson for forskningsarena tillämpad optimering.

Akademiska meriter: Docent

Nyckelord: network optimisation mathematical optimisation communication systems

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Di Yuan
Senast uppdaterad: 2021-03-09