Robin Lundström

Gästforskare vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
robin.lundstrom[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Nyckelord: mass spectrometry electrochemistry oems gas analysis battery characterisation interphases online electrochemical mass spectrometry

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Robin Lundström
Senast uppdaterad: 2021-03-09