Nathalie Godman

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap Uppsala o Region Gotland vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
nathalie.godman[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
0498-268861018-471 8421
Mobiltelefon:
070-1679933
Besöksadress:
Cramérgatan 3
62157 VISBY
Postadress:
Uppsala universitet Campus Gotland
62167 VISBY

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Sjuksköterskeprogrammen

E-post:
nathalie.godman[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 8421
Mobiltelefon:
070-1679933
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09