Staffan Eriksson

Forskare Handledare vid Centrum för klinisk forskning i Sörmland (CKFD)

E-post:
staffankarldavid.eriksson[AT-tecken]regionsormland.se
Postadress:
Centrum för klinisk forskning
Sveavägen entré 9
631 88 ESKILSTUNA

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk geriatrik

E-post:
staffankarldavid.eriksson[AT-tecken]pubare.uu.se
Besöksadress:
Husargatan 3, BMC
751 22 Uppsala
Postadress:
Husargatan 3, BMC, Box 564
751 22 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09