Adrian Sangfelt

Universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
adrian.sangfelt[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6367
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning kretsar huvudsakligen kring de nordiska och övriga germanska språkens syntax, med ett speciellt fokus på syntaktisk förändring i äldre svenska. Under 2020 och 2021 bedriver jag även postdoktoral forskning om skillnader i hur grammatiska mönster realiseras i modern svenskt talspråk och skriftspråk.

Nyckelord: syntax språklig förändring språklig variation generativ grammatik komparativ syntax

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Adrian Sangfelt
Senast uppdaterad: 2021-03-09