Robert Stefanuik

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
Robert.Stefanuik[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3603
Besöksadress:
Rum ÅNG 60406 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

1:e Forskningsing vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Hello, my name is Robert. I am the senior beamline scientist of the Helios laboratory in the X-ray photon science program of the department of Physics and Astronomy, in Uppsala University.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Robert Stefanuik
Senast uppdaterad: 2021-03-09