Robert Stefanuik

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
Robert.Stefanuik[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3603
Besöksadress:
Rum ÅNG 60406 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

1:e Forskningsing vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Hello, my name is Robert. I am the senior beamline scientist of the Helios laboratory in the X-ray photon science program of the department of Physics and Astronomy, in Uppsala University.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09