Pamela Tipmanoworn

HR-generalist vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
Pamela.Tipmanoworn[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 6356
Mobiltelefon:
070-4250647
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

HR-generalist vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
pamela.tipmanoworn[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6527
Mobiltelefon:
070-4250647
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

HR-generalist vid Gamla torget

Mobiltelefon:
070-4250647
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Pamela Tipmanoworn
Senast uppdaterad: 2021-03-09