Leif Hallsén

Museiassistent vid Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum

E-post:
Leif.Hallsen[AT-tecken]gustavianum.uu.se
Telefon:
018-471 7719
Mobiltelefon:
070-1679781
Besöksadress:
Akademigatan 3
Postadress:
753 10 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Leif Hallsén
Senast uppdaterad: 2021-03-09