Elina Nilsson

Universitetslektor vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
elina.nilsson[AT-tecken]gender.uu.se
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Kort presentation

Jag är lärare i genusvetenskap där jag undervisar på grund- och avancerad nivån inom områden som familj, reproduktion och nation, intersektionalitet, kulturella representationer och kvalitativa metoder.

Jag disputerade i genusvetenskap 2022 med avhandlingen Thai Surrogate Mothers’ Experiences of Transnational Commercial Surrogacy som behandlar frågor om assisterad reproduktion, kroppslighet, familj och släktskap, makt och global intimitet.

Jag är även medlem i projektet MotherNet

Nyckelord: medical anthropology postcolonial studies thailand family and kinship studies commercial surrogacy intimate labour reproduction gender studies embodiment

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Elina Nilsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09