Maissa Al Adhami

Assistent med doktoranduppgifter vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Swedesd - Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling

E-post:
maissa.aladhami[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjöldsväg 14B, 1 tr
75237 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
maissa.aladhami[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag är intresserad av ämnet migration och hälsa. I mitt forskningsprojekt studerar jag faktorer som påverkar migranters hälsa och skyddar mot mental ohälsa i den tidiga post-migrationsfasen, 0-5 år efter ankomst. Mitt forskningsområde inbegriper nyanländas hälsa i den svenska kontexten, sociala hälsodeterminanter och jämlik hälsa, kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik samt integrationsdiskurser.

Nyckelord: public health • migration and integration • refugee studies post migration

Jag har en grundexamen i Orientalistik från Uppsala Universitet och en mastersexamen i global hälsa från Karolinska Institutet. Jag har också studerat civilrätt, statsrätt och EG-rätt vid Uppsala Universitet. Jag har femton års arbetslivserfarenhet som projektledare och utredare vid Karolinska Institutet inom fältet internationella utbildningsfrågor och internationellt forskningssamarbete. Jag är medlem i Swedish Chapter of Women in Global Health (WGH) och Support Platform for Migration and Health, Malmö Institute for Studies of Migration (MILSA).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maissa Al Adhami
Senast uppdaterad: 2021-03-09