Zanna Friberg

Doktorand vid Institutionen för ABM, Doktorander

E-post:
zanna.friberg[AT-tecken]abm.uu.se
Telefon:
018-471 4674072-9999486
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i Biblioteks- och Informationsvetenskap vid institutionen för ABM. Jag har sedan innan en masterexamen i Musei- och kulturarvsvetenskap och en kandidatexamen i Arkeologi. Mina forskningsintressen rör bland annat samlingsförvaltning, arkeologiska dokumentationspraktiker, arkeologins, museernas och kulturarvsforskningens historia och framtid samt museers förmedling av forntiden.

Nyckelord: archaeological documentation cultural heritage collection management

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Zanna Friberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09