Daniel Eriksson

Läkare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Kliniska verksamheter; Klinisk genetik

E-post:
daniel.eriksson[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

Gästforskare vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Genetik och genomik; Nils Landegren

Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 582
751 23 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09