Markella Callin

Studievägledare (Tjänstledig) vid Institutionen för nordiska språk, Administrativ personal

Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA
Tjänstledig:
2022-01-01 - 2023-06-30

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09