Apurba Dev

Universitetslektor , Docent vid Institutionen för elektroteknik, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
apurba.dev[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 1077
Mobiltelefon:
073-4606754
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
75237 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik

Nyckelord: biomedical engineering molecular sensor electrokinetic effects lab-on-chip diagnostics extracellular vesicles

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

We work across the boundaries in electronics, optics and fluidics to develop sensors for healthcare applications as well as for investigating fundamental biological questions. We believe in technologies that enable predictive diagnosis and pre-emptive therapies, ultimately allowing for prevention of diseases. This mission necessitates sophistication in future healthcare devices in terms of throughput, sensitivity and portability. Using micro- and nanoscale technologies on silicon platform, we strive to bring this mission into a reality.

Link to my research group

FTE-IONS

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Apurba Dev
Senast uppdaterad: 2021-03-09