Ulrika Svea Nygren

Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
ulrika.s.nygren[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
ulrika.svea.nygren[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ulrika Svea Nygren
Senast uppdaterad: 2021-03-09