Erik Bolund

Intendent vid Avdelningen för gemensam service och administration, Enheten Engelska parken

E-post:
erik.bolund[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7700
Mobiltelefon:
073-4697786
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Intendent vid Campus Engelska parken

Mobiltelefon:
073-4697786
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erik Bolund
Senast uppdaterad: 2021-03-09